Kumar Oynamak Günah Mıdır?

Bunun içindir ki, oyun, yarış yapılmaksızın, kumarcıların isimleri veya para ile aldıkları biletlerin numaraları arasında piyango çekerek, çekilen numara sahiplerine biletlerden toplanan paraların hepsini veya bir miktarını dağıtmak kumar olur. Önceden toplanan paraların hepsini piyango sahibi almakta, bundan “aslanpayı”nı kendine ayırıp, geri kalanını tahminleri doğru çıkanlara vermektedir. Dinimizde rakamlar üzerinden manalar çıkarmak doğru değildir. Dinimizde bir şeyin haram ve küfür olduğu dört delil ile bilinir. Mülk sahiplerinin haklarının miktarlarını değiştirmek veya ortaklardan birinin hakkını yok etmek yahut hakkı olmayana pay vermek için yapılan kur’a, piyango olur, haram olur. Birinin malının yalnız artması, ötekinin yalnız azalması ihtimali varsa, kumar olmaz. Kumarcılardan herbirinin malının artmak ve azalmak ihtimali vardır. Kumara katılanların herbirinde, hem almak hem de vermek ihtimali vardır. Piyango sahibi, kumara iştirak etmese bile, harama sebep olduğu için, büyük günah işlemekte iştirak edenleri sömürmektedir. Tahminleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı için ve bunlar önceden belli olmadıkları için, piyangoya katılanların hepsinden, önceden bilet ücreti ismi altında para toplanmakta, tahmini doğru çıkanların vermiş oldukları, sonra kendilerine iade edilmektedir. Bunlar Kitab, Sünnet, İcma ve Kıyastır. İmam-ı Gazali hazretleri ile İmam-ı Şafii hazretleri, ara sıra satranç oynamanın mubah, devamlı oynamanın ise tenzihi mekruh olduğunu bildirdiler. Nitekim, İmam-ı Şafii hazretleri, (Satranç oynamak, din ve mürüvvet sahiplerinin âdeti değildir) buyurdu. Şafiilerin ise, ara sıra yalnız satranç oynamaları caizdir. Bu yazılardan anlaşıldığına göre, Hanefilerin satranç dahil bütün oyunları oynamaları doğru değildir. Bu tahminleri doğru çıkanlar, yanlış çıkanların önceden vermiş oldukları paralardan almaktadır. Bunların hepsinde ve ilim adamları arasındaki kumarda, sözleri, tahminleri yanlış çıkanlar, tahminleri doğru çıkanlara mal, para vermektedir. Canbazın düşüp düşmeyeceğini, geminin batıp batmayacağını tahmin edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleşmeleri de kumar olur. Aldıkları para ile, önceden bilete verdikleri paranın farkını, tahminleri yanlış çıkanlardan almış olmaktadır. Kumar, yarışlarda olduğu gibi, tavla ile, dama taşları ile, iskambil kağıtları ile yapılan her oyunda, futbol oyunlarında da olur.

HD wallpaper: 3 Jackpot Vegas Hits slot machines with turned-lights, slots - Wallpaper Flare Bir üçüncü kimse de yarışa katılıp, ikisini de geçerse, ikisinden de alması, ikisini de geçemezse, ondan bir şey alınmaması şartı ile, ikisinden geride kalanın, geçene mal vermesini şart etmek caiz olur. Dominodaki sayılar farsçadır. Yahudilikle, Hristiyanlıkla bir ilgisi yoktur. Kumarın haram olması için namaza mâni olmak, düşmanlığa sebep olmak gibi bir şart yoktur. Kumar oyunları, bildiride açıklanan rakamlarla değil de, başka rakamlarla oynansa haram olmaktan çıkacak mıdır? Abdestin farzı Hanefi’de dört ise de, diğer mezheplerde farklıdır. Rakamlara göre haram olduğunu söylemek çok yanlıştır. Amerika’da peygamber olduğunu söyleyen R. Khalife isimli bir din düşmanı da, 19 rakamının kutsallığından bahsetmiştir. Hâlbuki bir kimse evinde bir yudum şarap içse, yani içtiği içki namaza mâni olmasa ve kimseye zararı dokunmasa da, yine haramdır, büyük günahtır. Düşmanlığa sebep olsa da, olmasa da, piyango kumardır, her kumar haramdır. Alkollü olan her içki ve piyangonun her çeşidi haramdır. Öyle diyenlerin fasit kıyaslarına göre, namazdan alıkoymazsa, kimseyi birbirine düşman etmezse, içki de helâl olur. Günümüzde çeşitli içkilere helâl diyenler olduğu gibi, kumar olan piyangoya da helâl diyenler çıkabiliyor. Çayına da oynamak kumar olduğu için yine haramdır. Bunları kumar ile yapmak haramdır. Gönderilen bildiride çeşitli kumar oyunlarının kağıt sayısından dolayı haram veya küfür olduğu bildiriliyor. 1- Haram olan kur’a. 2- Caiz olan kur’a. Kur’a çekmek caiz ve sünnettir. Müşterek hakka sahip olanlar arasında çekilen kur’a. 3- Müstehap olan kur’a. Mubah olan herhangi bir şey ile yarışmak caizdir. Eğer, üçüncü bir kimse, ikisinin atlarını geçmesi şüpheli olan bir at ile yarışa katılıp, (Sizi geçersem, ikinizden de alırım. Böyle bildiriler, ya yabancıların bir oyunu veya cahil kimselerin bir düzmesidir. Ömür, ilim, mal ve beden, Allahü teâlânın kullarına verdiği bir sermayedir. İki tarafın da mal vermesi şart edilirse, kumar olur. Hiçbir kitapta, kumar oynayan dinden çıkar diye yazmaz. İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: Kumar sözü, kamr kelimesinden gelmektedir. Kim de arkadaşına: “Gel seninle kumar oynayalım” derse hemen (birşeyler) tasadduk etsin.

Diğer Yazılar